Володимир Петрук

БОРИСФЕН – ВІЧНА РІКА НАРОДУ

В обох записаних Геродотом (IV, 5–9) генеалогічних легендах [1], тобто у передісторії, як вона уявлялась скіфам і понтійським грекам, присутні загальні поняття про великий розмір Скіфії як країни, походження народів, які її заселяють або є її сусідами, і про державу на стадії її формування. Такий порядок розгляду є найпліднішим в українській історіографії стародавнього періоду.

Серед усіх географічних об‘єктів Скіфії–України перше місце займає річка Борисфен, з якою пов‘язуються найважливіші події нашої праісторії. Образ місцевої володарки у скіфському варіанті легенди виступає піднесеним як дочки бога ріки Борисфену (Данапрісу), а в понтійському – приземлено як змієногої істоти, що мешкає в печері в Гілеї, тобто в пониззі Борисфену (Ерідану з десятого подвигу Геракла). Змієнога богиня добре відома за археологічними знахідками. На відміну від звичайних русалок, як варшавська сирена, вона двонога, бо символізує обидва береги Борисфену. Обожнення Дніпра, міфологізація власної історії в зв‘язку з ним, надзвичайно зближує скіфів та нині сущих українців, не кажучи вже про степовиків-козаків.

Для нас, як і для скіфів, Дніпро з назвою скіфського (іраномовного) походження завжди був “рікою народу”. Так видатний український козацький історик Дмитро Яворницький підкреслює: “Володіючи безкрайніми степами, що відходять на величезні простори на схід і захід від річки Дніпра, запорозькі козаки при всьому тому центром своїх вольностей завжди вважали річку Дніпро: на Дніпрі чи поблизу Дніпра вони постійно влаштовували свою столицю, Січ”. І далі: “Формулою Батьківщини для козаків було: “Січ – мати, а Великий Луг – батько! Степ та воля – козацька доля!..” [2].

Така ж формула була й у скіфів і до, і під час, і після подорожі Геродота, коли утвердилась і досягла апогею у своєму розвитку Велика Скіфія–Україна зі столицею в Кам‘янці-Дніпровській.

Все це різко відрізняється від світовідчування тих етносів, які живуть у верхній частині Дніпра. Так, для білорусів головною рікою історично була Західна Двіна, на берегах якої розташовувалась перша столиця – Полоцьк. Дніпро ж позбавлений якоїсь особливої духовності. Тільки кияни співають із завмиранням серця “хвиля дніпровська б‘є” і бачать внутрішнім зором простір всієї Скіфії–України аж до самого моря, причому у вигляді прямої лінії.

Верхній Дніпро не став і для московитів притягальною артерією. Завойовані 1556 р. землі Астраханського ханства дали підставу “рікою народу” проголосити Волгу, оскільки мізерна Москва ріка не могла виконувати подібної загальнонаціональної ролі. Для донських козаків на колишніх савроматських землях таким у духовному сприйнятті був нинішній Дон, і це одна з причин, чому переселенці з Московії переставали вважати себе “русскими”.

Для поляків "рікою народу" безумовно є Вісла, але в історичній польській літературі не зустрічаються поняття Правобережної чи Лівобережної Польщі, не існує їх і у звичайному народному світогляді. Є поділ на північ (Wielkopolska з центром в Гнєзно) і південь (Malopolska з центром у Кракові) [3], а не на схід і захід. Обидва первинні центри і відповідні території від початку лівобережні щодо Вісли, з нею пов‘язана лише пізня столиця Варшава.

Для молдаван “рікою народу” є відносно невелика р. Молдова, права притока Серету, від якої пішла назва і цього народу, і країни, і держави. Молдавія з XV ст. також ділилась не вертикальною віссю, а поперечною лінією на Верхню країну (Цара де Сус) і Нижню країну (Цара де Жок) [4]. Подібна система означень існувала і в Україні якраз у зв’язку з Дніпром – військо запорізьке називалось ще й "низовим". Тільки тепер Молдавія виявилась поділеною на західну (румунську) і східну (незалежну) частини по Пруту, чим засвідчила, що в її долі , як і України, які географічно становлять одне колишнє скіфське ціле, багато спільного. Досить згадати Андрусівський зговір з поділом єдиної країни по Дніпру.

ВЕРТИКАЛЬНА ВІСЬ СКІФІЇ–УКРАЇНИ

Знайомство Геродота зі Скіфією починається з Кіммерійського Боспору та Борисфену. Розділи (IV,17,18) його “Історії” – прекрасне підтвердження фундаментального зв‘язку понять “Західної (Лівобережної) і Східної (Правобережної) Скіфії з поняттями “Правобережна і Лівобережна Україна” з тією різницею, що географічне “право” і “ліво” нині змінилось на 180° . Скіфи і й інші народи Скіфії та її сусіди визначали притоки і сам берег Борисфену, дивлячись з його низу до верху, а не так, як ми це робимо тепер – від витоків до гирла. Тому нинішня ліва притока Десна в скіфський час вважалась правою, про що й свідчить її назва. Подібна скіфській народна гідрографічна система досі збереглась в іраномовному Таджикістані.

Слід сказати, що греки протягом всієї античності притримувались поділу Понту Евксинського на дві частини: праву – східну (сьогодні – це південний і східний береги) [5] та ліву – західну (нині – північний і західний береги), оскільки верх був на півночі (очі грека були обернені на північ до Боспору Кіммерійського і Танаісу.

Вважалось, що Ольвія розташована в лівій частині Понту. Геродот, перебуваючи в ній, веде розповідь також зліва направо і ділить Скіфію по Борисфену, кожного разу перекриваючи умовними проходами по вертикалі обидва природних пасма – Степу і Лісостепу аж до північного кордону країни. Отже, Дніпро (Борисфен) грав роль центральної осі У (не ігрек, а України) в місцевій системі географічних координат. Осі, яка ділить відомий скіфський квадрат на дві частини – західну і східну.

При цьому течія Дніпра, починаючи майже від Києва, не йде просто до моря, а відхиляється так далеко на схід, що робить в районі порогів поворот затупленим прямим кутом, щоб потрапити не в Азовське, а в Чорне море. Не тільки ми, нинішні борисфеніти-подніпровці, спрямляємо його у своїй свідомості. Так робили всі ранні географи і картографи, що користувалися усними розповідями, за якими складались описи та перші карти. Це неважко побачити на їх унікальних середньовічних зразках, зокрема Анжеліно де Далорто 1235–1330 рр. з приватної колекції графа Корсини та Франческо і Марко Піціано 1367 р.

Але виявляється, що коли течію Борисфену (Дніпра) справді вирівняти на сучасній карті в напрямку північ – південь, від Києва до початку лиману, то на цій лінії, дуже близькій до вертикальної, опиняється Екзампай – священна земля Скіфії, де скіфський цар Аріант встановив великий Священний казан, виготовлений з наконечників стріл, які здав кожен скіф за його наказом.

Експедиційним шляхом встановлено, що однойменною річкою з гіркою водою є нинішня р. Мертвовод, а місцевістю – район висоти 269 м на гребені вододілу поміж верхніми витоками Мертвоводу (р. Костувата) і Чорного Ташлика (Бежбайраки), біля с. Вільні Луки Новоукраїнського району Кіровоградської області.

Ця точка виявилась водночас і географічним центром скіфського квадрата [6]. Таким чином, геометрична модель, з урахуванням специфічності уявного сприйняття географічного середовища і об‘єктів, зокрема річок, неминучої апроксимації їх течії (спрощення звивів русла, напрямку течії по сторонах світу), підтвердила свою місцеву, а не привнесену Геродотом сутність.

Тільки беручи Борисфен за головну вісь країни, Геродоту вдається (розділи 17–20 ) систематизувати опис Скіфії – за напрямком з півдня від моря і вглиб континенту до північного кордону (плюс один відомий сусідній народ за кордоном). Починає він зі “старої” (архаїчної) Лівобережної Скіфії, ідучи фактично по діагоналі західного півквадрата вздовж Гіпанісу (Богу): "Від гавані борисфенітів, бо вона розташована якраз посередині приморської частини всієї Скіфії, від неї і далі перший народ, котрий можна зустріти – це калліпіди, які є напівелліни і напівскіфи, над ними є інший народ, що називається алізонами. Над алізонами живуть скіфи-оратаї. Ще далі над ними живуть неври, а далі на північ від неврів, наскільки я знаю, є незалюднена країна.  Оці народності живуть уздовж ріки Гіпаніса на заході від Борисфена" (IV,17).

На цьому закінчується перший “прохід” по Лівобережній, Західній Скіфії. Далі йде другий, систематизований за тим самим напрямком опис вже Правобережної, Східної Скіфії і з тим же закінченням на північному кордоні плюс один відомий сусідній народ (IV,18): "Якщо перейти Борисфен,  ідучи від моря, то спершу буде Гілея, а якщо йти ще вище, там живуть скіфи-землероби,  яких елліни, що живуть уздовж ріки Гіпаніса, називають борисфенітами, а самих себе ті елліни називають ольвіополітами. Отже, ці скіфи-землероби живуть на сході на відстані трьох днів шляху  і до ріки, що називається Пантікап,  а на півночі на відстані, якщо пливти одинадцять днів, там джерела Борисфена.  Далі країна, що над ними, це пустеля великих розмірів. За пустелею мешкають андрофаги, які є окремою народністю, яка не належить до скіфів.   А далі за ними вже справжня пустеля і, наскільки я знаю, там нема іншого народу".  

Цей опис не повний, в ньому пропущено дуже важливу місцевість – Герри, які Геродот описав окремо. Хибною виявилась поширена думка, що греки не знали про існування порогів на Дніпрі, в той час як греки-гелони жили аж на Ворсклі у великому торговельному і ремісничому центрі Гелоні. Навпаки, добре знаючи виняткову геологічну і топографічну ситуацію цього регіону, де кам‘яна гряда підіймається з-під землі і перегороджує шлях Борисфену, а за порогами численні протоки утворюють плетиво з плавнів, вони дуже влучно назвали цю місцевість Герри – що означало “плетений щит”. Моделлю для цього прислужився бойовий щит, основа якого спліталась із прутиків, а зовні він обтягався шкірою. (Характерно, що й нині геологи використовують близький за змістом термін – Український кристалічний щит). Відповідно до такого трактування герри – це мешканці священної землі Герри, в переносному значенні – захисники (пор. російське – защитники) царських могил. Ту ж роль захисників рідної землі, образом якої були високі могили в степу, виконували запорожці.

Після розглянутих вище йдуть ще два аналогічні вертикальні проходи (IV,19,20,21). Один по території Східної Скіфії, а другий – вже за Танаїсом, починаючи з азіатської Сарматії.

БОРИСФЕН І НІЛ, СКІФІЯ І ЄГИПЕТ

Геродот відчував значимість узагальнення відомих на той час знань з географії всього світу, всіх трьох континентів Азії, Лівії та Європи. Більше двадцяти розділів (IV,21–45) вставляє він у “Скіфський логос” якраз після чотирьох умовних проходів у північному напрямку до невідомих земель. Важливим є його міркування про Ніл, з яким він порівнює спочатку Істр, а потім Борисфен. Як добре показала І.А. Шишова, жодна країна не описана Геродотом так ретельно і продумано, як Скіфія, а серед загальнонаукових принципів одним з головних у нього є принцип симетрії [7], в тому числі й до світу, що мав бути доцільно створений богами. Географічні уявлення греків будувались на переконанні, що вони знаходяться у самому центрі світу, а його “пупом” є Дельфи, через які проходила умовна осьова лінія поділу на південь і північ. Для скіфів "пупом їхньої землі" був Екзампай, що також ділив Скіфію на південь і північ.

Взагалі осьових ліній могло бути декілька, зокрема вертикальних. Не важко переконатись, що якраз з півдня від Нілу через Малу Азію і витягнуту персидську державу, Понт Евксинський і далі вздовж Меотіди і Танаїсу (Дону) на північ проходила умовна вертикальна вісь світу. Вона відділяла всю Азію від Лівії (Африки) по правому березі Нілу на півдні та по лівому березі Танаїсу від Європи.

Таке уявлення склалося ще до Геродота і було настільки стабільним, що незалежно від нього зафіксовано у капітальній праці “Історія природи” римського енциклопедиста Плінія Старшого, який починає відлік від Гібралтару: “Усе коло земель поділяється на три частини: Європу, Азію, Африку. <…> Для того, хто входить, звідси по правий бік буде Африка, по лівий – Європа, а між ними – Азія. Кордони – річки Танаїс і Ніл” (ІІІ,3)[8].

Отже, Скіфія, як європейська країна і квадрат за моделлю, в уяві Геродота, прилягала своїм східним кордоном до цієї осі. Паралельною ж віссю вже самої Скіфії і скіфського квадрата сприймався Борисфен. Опитування місцевих скіфів та еллінів, які всю інформацію ділили за принципом “по цей бік” і “по той бік”, утвердило його в цій думці. Отже, Єгипет і Скіфія для Геродота виглядають як полярні один одному геоблизнюки, а Борисфен і Ніл виступають в ролі країноутворюючих річок.

АПОФЕОЗ БОРИСФЕНУ

В такому дусі великий історик дає загальну характеристику країни і починає робити поперечний прохід, використовуючи систему річок (IV,47): "Їхня країна рівнинна і рясніє травою, і зрошується водою багатьох річок, яких стільки, скільки каналів у Єгипті. Я назву тепер ті з них, які найбільш відомі і судноплавні від самих своїх джерел. Це Істр, що має п‘ять гирлів, а потім Тірас, Гіпаніс, Борисфен, Пантікап, Гіпакірій, Герр і Танаїс". 

Названо рівно 8 річок, четвертим, і саме четвертим йде Борисфен, за ним ще чотири річки. Магія чотирикутника зберігається, боги знали як створювати світ.

Геродот не може стримати свого захоплення Борисфеном. Як же читали ці рядки ті, хто стверджує, що він ніколи не був у Скіфії, а випитував понтійських земляків та випадкових місцевих торговців десь у портах Еллади? Цитую (коментарі в дужках – приховані емоції Геродота): "Четверта ріка – це Борисфен. Вона найбільша серед них після Істру і, на мою думку, найкорисніша для людей не лише серед інших рік Скіфії, але і взагалі всіх інших, крім єгипетського Нілу,  бо з ним не можна зрівняти жодну іншу ріку. Отже серед інших рік Борисфен найбільш корисний людям, бо навколо нього найкращі і найбільш поживні пасовища для худоби і дуже багато в ньому риби, приємної на смак,  (сам куштував) і вода в ньому дуже чиста,  (я дивився і дивувався) порівняно до інших із каламутною водою, і ниви навколо нього чудові, (не можна одірвати погляду) а там, де не засіяно, виростає висока трава. А в його гирлі відкладається багато солі (щоб зварити юшку). І великі риби в ньому без колючих кісток, (їв і переконався) що їх називають антакаями  (білуги, осетри, севрюги). Для харчування ця ріка дає ще і багато чого іншого, гідного всякої уваги  (всього побаченого не розкажеш)" (IV,53, а).

Інакше як апофеозом Борисфену це не назвеш. Хто б міг, не бувши жодного разу на берегах невідомої річки, сидячи в Афінах, проспівати такі дифірамби?

Геродота не покидало бажання досконаліше пізнати головну річку Скіфії. Він пробує спуститися поглядом згори додолу, тобто з півночі на південь, і уточнити зібрані відомості на основі нових розпитувань: "Він тече з півночі протягом сорока днів плавання до місцевості, яка називається Герри, але ніхто не може сказати, якими країнами він протікає у верхів‘ях. Однак встановлено, що тече він через пустелю, доки не досягає країни скіфів-землеробів. (скіфів-георгоїв). Справді, ці скіфи живуть на його берегах на відстані десяти днів плавання. (вгору було одинадцять). Лише про джерела цієї ріки і Нілу я не можу сказати, де вони є (IV,53,б).

Порівняння двох проходів по вертикалі в протилежних напрямках дало можливість виділити й ідентифікувати вісім географічних об‘єктів. Це лісова країна Гілея, перша область скіфів-георгоїв, священна країна Герри, друга область скіфів-георгоїв, область джерел Борисфену, пустеля великих розмірів, країна народу андрофагів, справжня незаселена пустеля.

Гілея простягалась від моря до першого великого броду (відомого пізніше під назвою Татарський) в районі Каховської греблі. Перша область скіфів-георгоїв відстанню в три дні дороги – поміж Борисфеном і Пантикапом (нижньою частиною колишньої Конки) майже до другого Кам’янко-Нікопольського броду.

Священна земля Герри охоплювала всі плавні від гирла Базавлука і вище та повністю всі пороги. Далі вгору йшла друга область скіфів-георгоїв відстанню приблизно в 10 (вниз) чи 11 (вгору) днів плавання. Сюди ж стікались всі найважливіші лісостепові притоки Дніпра – Ворскла, Псел, Сула, верхів’я яких разом з верхів’ями Сейму, Сіверського Дінця і Осколу утворювали північно-східний кут Скіфії.

Прояснилось і розташування таємничої “пустелі великих розмірів”, у просторі між Дніпром, Десною і Сулою на землях малопридатних для землеробства, до яких примикав степовий коридор вздовж нинішнього Лівобережжя шириною приблизно в 100 км, яким степовики легко діставались аж до лісової зони – країни андрофагів, нібито людоїдів. Однак ніякого археологічного підтвердження факту канібалізму серед культур Поліської зони не виявлено. Вірогідно, лісове населення Лівобережжя мало поховальний обряд трупоспалення і залишало людські кості в урнах на поверхні землі, за що скіфами вони були прозвані людоїдами. Подібне зневажливе протиставлення полян лісовим народностям, і з того ж приводу, зафіксоване навіть в Літописі Руському часу Київської держави.

Ці та інші результати дослідження "Скіфського логосу" Геродота, зокрема, прив’язка кутів скіфського чотирикутника до реальних географічних об’єктів, створення нової карти Скіфії з чіткими кордонами, встановлення шляху Дарія під час його завойовницького походу, лягли в основу монографії "Велика Скіфія–Оукраїна" (К., 2001.– 432 с.)

Сподіваюсь, вона стане в пригоді студентам і викладачам вузів – історикам, археологам, майбутнім дипломатам, політологам, журналістам, численним музейним працівникам та всім, кого цікавить стародавня історія України.

Література.

1. Геродот. Історії в дев'яти книгах. Переклад А.О. Білецького. – К., 1993.
2. Яворницький Дмитро. Історія запорозьких козаків. К.,1990. – Т.1. – С. 37, 96.
3. Slownik historii Polski. Warszava, Wiedza powshechna, 1969. – С. 457,201.
4. История Молдавской ССР. – Кишинев, "Штиинца", 1984. – С. 65.
5. Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. – К., Наукова думка, 1991. – С. 155.
6. Петрук Володимир. Велика Скіфія-Оукраїна. – К., 2001. – С. 111–114.
7. Шишова И.А. О достоверности географических сведений в скифском рассказе Геродота. //Летописи и хроники.1980. – М., 1981. – С. 21,22.
8. Скржинская М.В. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. – К., Наукова думка, 1977. – С. 93.

БОРИСФЕН, № 9, Дніпропетровськ, 2002 р.

На головну сторінку