Орбіта братерства

Володимир Петрук

Міст, який слід відкрити

КАВКАЗ І УКРАЇНА – безмежна тема для досліджень. Багато загадок стародавньої історії України було б розгадано і внесено відповідні зміни до шкільних підручників, якби ми частіше зверталися до уважного порівняльного вивчення історії, епосу, мов, фольклору, етнографії кавказьких народів. Та й на Україні – в її археологічному, топонімічному та інших комплексах, – коли глянути, так би мовити, "з кавказького погляду" знайшлися б розв’язки тих проблем, які викликають гострі дискусії.

Оскільки йдеться про духовні мости між народами, необхідні деякі попередні роз’яснення, щоб менше було неусталених понять, з яких починається взаєморозуміння.

Уже в античні часи Кавказ називали горою народів, і недаремно виникла легенда про Ноїв ковчег, який прибило до гори Арарат під час всесвітньої повені, бо ніде на земній кулі нема такої національної розмаїтості. І нині тут живе 48 народів, два з них із давніми індоєвропейськими мовами – вірмени на півдні й осетини на півночі. Мова осетин (самоназва народу – ірон, країни – Іристон) відноситься до північно-іранської підгрупи, для якої, як вважають, належали також мови кіммерійців, скіфів і сарматів – відомих з античних і середньовічних джерел жителів України. Самі ж осетини, як це було встановлено ще у ХІХ столітті й підтверджено сучасною наукою, є безпосередніми нащадками сарматського народу аланів.

Отже, за цим народом, який налічує зараз трохи більше 500 тисяч, одна з сторінок всесвітньої історії, сарматська доба на Україні (ІІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.) Інтерес до осетинської мови й культури постійно зростає, бо в них досі зберігається той живий подих, який наші археологи шукають у степових курганах.

Із сказаного стає зрозумілим, чому упорядники колективних поетичних збірників – з осетинської сторони М.Г. Ціріхов і К.І. Маргієв, а з української В.П. Бойченко – надали їм таких глибоких символічних, навіть зворушливих назв. "Ів зеххи х’ебулте", тобто Дна однієї землі" (видавництво "Ір", м. Орджонікідзе), – передає найзаповітніші почуття осетинського народу, коли мова йде про Україну. Назва ж одеських видань "Маяка" – "Крила нашої весни" та "Голоси гір і степів", – дуже привабливих у поліграфічному відношенні, розширюють нашу історичну свідомість і в просторі, і в часі.

Стислі, дуже інформативно написані Валерієм Бойченком передмови мають самостійні підзаголовки "Шляхами взаємної приязні" й "Перегук здружених сердець". У них йдеться про літературні й культурні зв’язки між осетинським і українським народами ще з дореволюційного періоду, до яких причетні імена Миколи Гулака, марка Кропивницького, Степана Васильченка, Пилипа Капельгородського і які були продовжені у 20–30 роки завдяки невтомній праці відомої української письменниці Варвари Чередниченко. Вона тривалий час жила в Осетії. Згадано про переклади Павла Тичини, декади братніх літератур. Одна з них у 1972 році прислужилась до початку традиції спільних видань, яких налічується вже кілька, окрім названих.

Орджонікідзенський збірник передмови не має, поезія в ньому говорить сама за себе. Але, щоб відчути, принаймні, звучання аланської мови, наведемо в українській транслітерації без перекладу одну строфу з вірша Касати Бетрадза "Іристон", зверненого до своєї Батьківщини:

Іристон – ме зирнейзилд авден
Де х’ебисме рантистен аз
Ам федтон йец’ех пелез арвен
Исхастон де хури бин раз.

Останнього, 1899 року, дев’ятнадцятого століття ця мова знову пролунала на північному березі Чорного моря, коли тут на засланні перебував співець осетинського національного відродження, автор знаменитої "Осетинської ліри", поет-революціонер Коста Хетагуров, який жив у хатині простого рибалки Йосипа Данилова в Очакові. Типова для степової України мазанка збереглася донині й, зрозуміло, викликає у кожного осетина, якому пощастило в ній побувати, такі ж почуття, як в українця на шляхах великого кобзаря.

Природно, що обидва підготовлених миколаївцями збірники відкриваються віршами осетинських поетів, пов’язаними з цими обставинами. Рева Асаєв, відвідавши очаківську хатину, з вдячністю каже:

Всюди вчувається думка поетова
Й мова його золота.
Серцем відчув я, що слово Осетії,
Тут і понині вита.

Сучасній людині, звиклій велич думки пов’язувати з комфортом, незвична така зустріч віч-на-віч з минулим. Питання й відповіді самі виринають і він продовжує:

Як у тісняві хатиноньки вутлої
Велетень мешкати міг?
Тільки ж сини України могутньої
Теж із хатин отаких.

Читаючи збірники, переконуємось, що у вістах осетина образ України та її народу завжди супроводжується епітетами "могутній", "могутня", "сонячна країна", як це бачимо й у вірші Т. Баклаєва "Тарасові Шляхи".

Але всю глибину любові до нашої спільної праматері-землі висловив у вірші, який так і називається "Україно", Гафез:

Моє чуття до тебе незбагненне –
Я здавна відданий твоїм степам:
З дитинства твоє лагідне імення
До мене щебетало ластів’ям.
Мене в обійми ти взяла, як мати,
Радію я і травам, і гіллю…
І радісно мені тепер сказати:
Тебе, немов Осетію, люблю.

Ці любов і розуміння, спираючись на тисячолітні карби пам`яті, живляться також спогадами про Велику Вітчизняну, про героїчний шлях останніх кіннотників, або “військо п’ятдесяти народів, як тоді писали (а серед них і кубанських козаків), яке під командуванням двічі Героя Радянського Союзу, гордості Осетії, генерала Ісси Плієва брала участь у визволенні півдня України. Ідучи слідом за видавництвом “Маяк”, одеська кіностудія могла б створити фільм за мотивами вірша Р. Асаєва “Шабля Ісси Плієва” в ім’я дружби українського, осетинського та інших народів Північного Кавказу. Час невпинно йде далі й далі, і “вже сивіють, вже сивіють” сини, бо стали старші за своїх батьків, які йшли на фронт (із вірша І. Баклицького). Зрозумілі всім народам синівські почуття з проникливістю висловили миколаївці Ю. Миронов – у вірші “Зразу після війни”, В. Бойченко – “Перші цукерки” і осетин Музафер Дзасохов – “Пропав на фронті безвісти”. А Юрій Зіньковський у вірші, присвяченому батькові, який загинув, визволяючи Угорщину від фашистів, знайшов справжню “Відповідь” на таке питання:

“Чи родичі є за кордоном?
Питає анкета мене.
І знову луна Балатону
Твій голос далекий приб`є.
“Чи родичі є за кордоном?”
–Є!

Кому не ясно: смерть – це вічність, а вічність не має часового виміру, і та земля, за яку полягли батько або й далекі предки, стає вже рідною, як і народ, який на ній живе.

Але ось другий вірш, також миколаївця Еміля Январьова, який називається ”Скіф”, де за бравадою археолога Васі Нікітіна, який “щойно викопав скіфа”, криється нерозуміння цієї простої істини: “Вася злиться і хмуриться: постискавши хустки, при могильному урвищі збились тісно жінки... Недалеко закопані їхні чоловіки, теж сльозами окроплені назавжди, на віки. Стало суму безмовного ще й сльозини, відтак і цьому невідомому – ЗЕМЛЯКИ як-не-як” (підкреслення моє – В.П.).

Так тема війни несподівано поєднується з археологією. При нагоді, з повагою до праці наших археологів, які збагачують науку знаннями про степові некрополі, пробуджують у нас почуття “спільної Батьківщини”, але водночас переконують, що народ помиляється, що “козаки ніяких могил не насипали...”, хотілося б побажати в майбутньому брати до уваги народну віру в те, що могили ці наші – КОЗАЦЬКІ, бо ж насипали їх, принаймні, земляки, а, цілком можливо, й родичі козакам. Чи таке вже далеке це народне розуміння від наукових теорій скіфо-сарматського субстрату в українській матеріальній культурі і мові? (дивись хоча б праці В.В. Сєдова). Не випарувався ж цілий велетенський масив носіїв поліетнічної синкретичної черняхівської культури, територія якої так дивно збігається з нинішньою територією України, і яка пов`язує всі три останні тисячоліття в єдиний ланцюг, починаючи від Геродотової Скіфії (образно – від скіфського Арея до козацького святого Юрія”).

Справжнє, глибоке розуміння подібних проблем бачимо у вірші Р. Асаєва “Чому Осетія мала”. Пригадується й історична концепція Т.Г. Шевченка, якому не байдужі були, як і народу, оці розриті могили, оспівані ним , як символи слави України. Треба глибше пройнятися почуттям спадкоємності на своїй землі, тоді й стародавня історія перестане ховатися від нас за мовним бар`єром.

Прислухаємось до живого сарматського “Слова народу”, який нарешті знайшовся в “історичних джерелах”, в устах його сина, нашого сучасника Нафі Джусойти:

Не смійся ти, історія, не смійся.
На те, що раптом зникну, – не надійся.
Можливо, я піду у забуття,
Та перед цим віки твої далекі
В моє повірять справдішнє буття.
Минулого прихильниця, даремно
Мене судить берешся, як суддя.
Адже давно відомо достеменно –
Напишеш все, що продиктую я.

З почуттям такої народної гідності й будемо вдивлятися як у своє минуле, так і у прийдешнє. Звичайно, збірники сучасних поетів, до якого б народу вони не належали, дихають не тільки історією. В них є все те, про що говорила і буде говорити сьогоднішня поезія, в тому числі й про мирну працю, і про кохання, і про дитинство, і про матерів. Але справа тут не в переліку і поцінуванні всіх авторів або віршів, а у виявленні тих елементів світобачення, які становлять великий обопільний інтерес. Тим більше, що осетинські поети представляють увесь свій народ, а миколаївці є тим авангардом, за яким починається материк української поезії, – як сучасної, так і середньовічної, істотно пройнятої ренесансними ідеями сарматизму. Досить хоча б згадати нещодавно видану “Роксоланію” Себастіана Фабіана Кльоновича і проблему ототожнення русів з роксоланами.

Торкаючись же конкретних перспектив літературних зв’язків, на часі, очевидно, підготовка і видання нових перекладів Коста Хетагурова з тим, щоб його збірка вийшла у серії “Перлини світової лірики”. Потребує найуважнішого вивчення унікальне джерело – осетинський епос Сказання про нартів”. Видавництво “Веселка”, яке запланувало серію “Епос народів СРСР”, має на це звернути увагу.

Літературна Україна, № 31(4336), 3 серпня 1989 р.

На головну сторінку