Факти – річ уперта і ведуть до істини

Ганна Принц,

старший науковий співробітник
Інституту економічного прогнозування НАНУ,
кандидат економічних наук

МИ ЛИШЕ СУСІДИ

Нова геополітична концепція походження та розселення українського, білоруського та російського народів обґрунтована Володимиром Петруком – науковцем Національного університету імені Тараса Шевченка в монографії "Країна Великочудія" (видавництво “Логос”, 1998).

Уже сама назва книги "Країна Великочудія" викликає зацікавленість і запитання: " А де ж ця країна розташована, яка її назва сьогодні?". Зразу відповідаємо, що це неназвана у древності фіно-угорськими народами територія, яку вони населяли від Скандинавії і Прибалтики до Уралу і за Урал аж до берегів Обі та Іртиша, Тюмені та Ханти-Мансійського національного округу, тобто – Великоросія.

Детально і глибоко все це описано в розділі "Країна Великочудія або Чухлома". Це новий і цікавий матеріал: щодо назви Великоросія–Великочудія–Чухлома. Власне, цим уже розпочате нове трактування історії та назви північного сусіда.

Суть самої концепції походження українських, білоруських та російських народів у тому, що:

  1. Ще задовго до утворення Київської держави, або імперії Русь, існували три різні країни – регіони Східної Європи, кожна з яких мала свою етнічну, історичну або праісторичну долю і пронесла її через тисячоліття;
  2. До середини 1–го тисячоліття н.е. жодного слов’янина на території нинішньої Росії та Білорусі не було;
  3. Процес слов’янізації двох сусідніх північних країн відбувся не в меридіальному, а в широтному напрямку, тобто не з півдня на північ, а із заходу на схід.

До цих висновків В. Петрук дійшов, вивчаючи томи "Восточные славяне в VI–XII вв." московського видавництва "Наука", 1982 р., та "Фіно-угры и балты в эпоху средневековья" того ж видавництва, 1987 р., із 20-томного видання "Археология СССР", в яких чітко зафіксоване походження трьох різних (не братніх!) народів. При цьому виділені мовна і антропологічна ознаки їх походження і розселення.

Зокрема, за мовно-географічними ознаками до періоду Київської держави Східноєвропейську рівнину заселяли такі племена та народи:

– Росію – від Фінляндії та Естонії на заході, до Уралу на сході – фіно-угорські племена;

– Білорусь – повністю входила в ареал розселення балтів від узбережжя Балтійського моря між Віслою і Даугавою на заході і верхів’їв Десни, Сейму і навіть Угри та Оки на сході;

– Україну, яка успадкувала кордони Великої Скіфії, в лісостеповій та поліській зонах Правобережжя заселяли склавини, на межі степу і лісостепу по обох боках Дніпра – анти; у степах – сармати, які несли з собою традиції черняхівської культури, а у Криму – носії ще більш ранніх культур включно з античними традиціями.

Кореспондуються з мовно-географічними ознаками і антропологічні. Щодо антропологічної будови населення східної Європи, в дослідженнях "Археологія СРСР" виділено 4 основні типи: два на території України, по одному на території Білорусі й на території Новгород-Псковської землі.

Тепер – до уваги прихильників теорії розселення праукраїнців на північ аж до Ільмень-озера як завойовників. За краніологічними матеріалами, генетичний зв’язок новгородських слов’ян з подніпровськими неможливий, неймовірний. Антропологічний тип слов’ян не пов’язаний також з антропологічною будовою прибалтійсько-фінського населення, що жило в Новгородсько-Псковській землі. Найближчі аналогії черепам ранньосередньовічних слов’ян Новгородської і Псковській земель знаходяться в північно-західній частині загальнослов’янського ареалу – в землях балтійських слов’ян, тобто переселення предків слов’ян новгородських і кривичів відбувалося із регіонів, що входили в басейни Одри і Вісли, а не Бугу, Дністра та областей Подніпров’я, тобто не з території України.

Яких-небудь історичних чи археологічних даних, що свідчили б про міграцію з України, немає. Таким чином, доведено, що і на території Білорусі, і України, і на землях північної Федерації формувалися і жили різні племена і народи.

Втім, появу на світ божий "москалів–русскіх–росіян" багато хто й сьогодні з поважних науковців, а надто галасливих політиків, пояснює всьому світові за мотивами їхньої приналежності до Київської держави. Це така ж нісенітниця, відмічає В. Петрук, як і пов’язувати походження українців з польським впливом тому, що вони довгий час знаходилися в межах Речі Посполитої.

Нісенітницею є і наполягання на "символічних" аргументах: доводити за допомогою церковно-храмового будівництва на території Київської держави і за київськими зразками вирішальну роль українців в етногенезі москалів-росіян. Це все одно, що оголосити їх напівіталійцями, адже московський Кремль збудований італійським архітектором та ще й в італійському стилі, чи напівгреками, бо двоголовий орел був улюбленим гербом Візантії, а нині є гербом Росії.

Ще більше спростовує роль українців у етногенезі наших північних сусідів хід подій у державотворчому процесі, а саме:

  1. Ростов Великий на озері Неро згадується в літописах у 862 р., ще до походу Олега на Київ, отже своїм походженням населенню Київської держави не зобов’язаний. З ІХ по ХІ ст. він залишався головним центром у мерянській (фінській) землі, заселеній венедами і варягами.
  2. Суздаль заснований на місці мерянського селища (перша згадка про нього 1024 р.) і другим виконував роль регіонального центру за князювання Ю. Долгорукого (1125–1157).
  3. Володимир, заснований Володимиром Мономахом (1108–1109 рр.), став третьою столицею Ростово-Суздальського князівства, яке в 1157 р. перетворилося на Володимиро–Суздальське і проіснувало до 2–ї половини XV ст., зберігаючи значну частину фінського населення.

Тільки після цього подальшу державотворчу естафету підхопило Московське князівство.

Отже, і тут не може бути й мови ні про які корінні зв’язки, а тим більше спадкоємність київської державності Москвою, бо вона була не другою після Києва, а четвертою після Ростова Великого, Суздаля та Володимира – столицею нечорноземного краю, на окраїні мерянської землі. Другою вона була після Новгорода в загальнонаціональному розумінні для росіян. Але, шановні читачі, про це більш докладно ви можете дізнатися з розділу "Відгадайте загадку: не друга, а четверта, не четверта, а друга".

Не оминув автор і розгляду такого терміну, як "Київська Русь". Тенденційність і недолугість цього терміну одразу впадає у вічі, коли спробувати знайти йому європейські аналоги серед неіснуючих Краківської чи варшавської Польщі, Лондонської Англії чи Паризької Франції, адже пристосований він виключно для підстановки в нього понять "Московської, північно-східної і т. ін. Русі". Широко й аргументовано розкривається суть та значення термінології у розділах "Київська Русь чи Київська держава (Русь)?".

Підсумовуючи дослідження такого складного, віками перекручуваного історичного відрізку минулого України-Русі, необхідно зазначити таке: наукове дослідження В. Петрука є переосмисленням першоджерел нашої історії, без знання яких неможливий подальший процес національного самоусвідомлення українців. Особливо важливо усвідомити, що Україна є лише сусідом Росії, а не братом, а тим більше її творцем.

Голос України, № 14(2016), 27 січня 1999 р.

На головну сторінку