Володимир Петрук

САКРАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ КАЗАНА ЦАРЯ АРІАНТА

Для вивчення маловідомих сторінок стародавньої історії України існує унікальне джерело, що має безпосереднє відношення до обраної теми і може виявитись ключовим у глибинному розумінні і відтворенні стародавніх скіфських сакральних ритуалів. Це відкритий у другій половині ХІХ ст. надзвичайно важливий для скіфознавства взагалі, і для триєдиної проблеми річки, місцевості й казана з єдиною назвою Екзампей/пай, осетинський нартівський [1] епос, який поки що недостатньо використовується українськими археологами й істориками, хоча його значення мало чим поступається іранській “Авесті” чи індійським “Ведам”.

Деякі автори досі, не замислюючись, повторюють фразу про те, що скіфи й сармати давно фізично щезли з історії. Але, як доведено сучасною наукою, осетини (самоназва – алани) – прямі генетичні нащадки сарматського етносу (дігорці – частково і скіфського), які зберегли не тільки свою мову, належну до групи північноіранських, але, що найдивніше, й безцінну духовну спадщину з пратисячолітніх глибин, що безпосередньо торкається і давньої історії "Сонячної країни", як вони досі називають Україну (тобто спадкового царства Колаксая – Сонцецаря).

Перші записи “скіфських вед” з вуст живих їх носіїв зробили вчителі Тифліської духовної семінарії – осетин Василь Цораєв і грузинський письменник Даніель Чонкадзе. Вони були перекладені російською мовою і прокоментовані академіком А.А. Шифнером в “Осетинських текстах”, виданих у “Записках Академії наук” 1868 року. До 110-ї річниці цієї події з‘явилося найповніше на сьогодні зібрання всіх записів багатьох поколінь фольклористів-дослідників – “Сказання про нартів” [2].

Початок науковому дослідженню нартівського епосу поклав академік В.Ф. Міллер своїми “Осетинськими етюдами” (частина І, 1881–1887). У 70–90 роках ХІХ ст. представники осетинської інтелігенції брати Шанаєви, А. Кайтмазов, І. Собієв, С. Туккаєв, М. Гарданов, Г. Гурієв, М. Туганов зібрали й опублікували велику кількість текстів народних оповідей. У 1925–1940 роках Північно-Осетинський та Південно-Осетинський науково-дослідні інститути видали звід “Пам‘ятники народної творчості осетин”. У 1946 р. вперше було опубліковано звідний текст нартського епосу осетинською мовою, що став основою подальших перекладів російською мовою [3], в тому числі згаданих вище "Сказань про нартів".

Велике зацікавлення викликало це унікальне джерело і на заході, в чому легко переконатись з наступних посилань на капітальну працю відомого французького вченого-іраніста Ж. Дюмезіля “Скіфи і нарти” [4], видану в Парижі у ювілейний “нартівський” 1978 рік з порівняльним аналізом даних Геродота і живого голосу скіфської історичної пам‘яті.

Що стосується конкретно казана царя Аріанта і пов’язаних з ним наукових проблем, то спочатку слід навести головний автентичний текст з IV книги Геродота під назвою “Мельпомена” (більш відомої як “Скіфський логос”): “Яке число населення Скіфії, я не спромігся вточнити, але чув різні твердження про їхнє число, одне – ніби населення її дуже велике, а інше – ніби справжніх скіфів досить мало. Проте одну річ мені показали наочно. Отже, проміж рік Борисфен і Гіпаній є місцевість Ексампай, про яку я вже трохи вище згадував, коли сказав, що там є джерело з гіркою водою, котрого вода вливається в Гіпаній і його воду не можна пити. В тому місці стоїть казан ушестеро більший від кратера, що його присвятив Павсаній, син Клеомброта, в гирлі Понту Евксіну. Хто його ще не бачив, я поясню, що це таке. Цей казан у Скіфії вільно вміщує шістсот амфор і завтовшки цей скіфський казан має шість стіп (помилка перекладача, має бути 6 дактилів, тобто пальців. – В.П.). Як кажуть тубільці, його було зроблено з наконечників стріл. Отже, їхній цар, якого звали Аріант, захотів довідатися, скільки є скіфів, і для цього наказав усім скіфам кожному принести по одному наконечнику стріли. А хто не принесе, тому він загрожував смертю. Отже, коли йому принесли дуже багато наконечників стріл, він вирішив спорудити з них постійний пам`ятник. З них він зробив цей казан і присвятив його тому Ексампаєві. Оце я чув про населення Скіфії. (IV. 81) [5] (виділено тут і далі мною – В.П.

Як правило, дослідники основну увагу звертали на числові дані, як умови для розв’язку оберненої задачі з підрахунком кількості населення Великої Скіфії, не надаючи значення і не пробуючи відтворити відсутні в цьому тексті деталі ритуалу, пов‘язаного з практичним використанням великого Священного казана, встановленого у святилищі Екзампай. І саме тому приходили до абсурдних результатів. Так у 1989 р. московські дослідники К.К. Марченко і О.М. Щеглов опублікували результати своїх розрахунків, детально обґрунтувавши вибір початкових параметрів [6], але ні слова не кажучи про культові дії і процедури. Об’єм великого казана вони визначали з уявлення, що в нього можна було увілляти вміст 600 великих тарних амфор кінця VI – початку V ст. до н.е. ємністю від 19,6 до 32,4 л. Казан у них вийшов грандіозний – висота від 4 до 9,5 м, вага від 7 до 46 тонн, місткість – від 12 до 20 тонн, а кількість скіфів, які здали по наконечнику, від 3,4 до 15,6 млн. чоловік, без врахування решти населення.

Не дивно, що самі ж автори визнали, що "одержані дані неправдоподібні" і зробили абсолютно песимістичний висновок: "…користуватись в дослідженнях наведеними Геродотом числовими та технологічними характеристиками не можна, оскільки вони під собою не мають жодних реальних підстав" (курсив мій. – В.П) [7].

Таким чином, замість того, щоб шукати інших підходів до умов задачі, коли алгоритм її розв’язку привів до абсурду, була посіяна зневіра в існування унікальної загальноскіфської пам’ятки і сумлінність батька європейської історії. Між тим треба брати до уваги не тільки текст Геродота, але й широко відомі його сучасникам факти.

Перш за все це стосується Павсанія – спартанського царя, який взяв на себе сміливість з власної ініціативи зробити посвятний напис на мідному кратері, встановленому еллінами "на честь богів" у гирлі Понту Евксинського біля м. Візантія після перемоги над персами у Дельфах, священному центрі всієї Еллади [8] (курсив мій. – В.П.). Беручи до уваги, що “історична праця [Геродота] <…> підпорядкована одній загальній меті: намалювати грандіозну картину боротьби між грецьким і східним світами на тлі різних історичних подій, країн і народів відомої грекам ойкумени" [9], натяк на вчинок Павсанія і порівняння його з діями царя Аріанта, який встановив постійну пам’ятку в священному центрі Скіфії Екзампаї, розкриває першу символічну функцію великого Священного казана. В обох випадках це були пам’ятники Перемоги, причому над одним і тим же противником. Уславлення більш ранньої звитяги скіфів над перським царем Дарієм І входило в основний замисел всієї безсмертної праці Геродота.

Казан Перемоги як постійний пам‘ятник, що стояв у священному центрі всієї Скіфії – Екзампаї, символізував її могутність ще й тому, що був виготовлений з наконечників стріл як частини основної "національної" зброї скіфів, відомого всьому античному світові скіфського лука, а крім того конгеніально втілений у найхарактерніше знаряддя військового побуту. До речі, вираз "їсти з одного казана" не тільки у давні скіфські чи середньовічні козацькі часи, але й для вояків періоду Другої світової, де б вони не воювали, залишався і залишається символом бойового братерства. А війна ж з персами була виграна саме завдяки "голодній стратегії" для зухвалого ворога.

В той час, коли понтійські греки, об’єднані спільним громадянством в своїх полісах-державах залишали стели з відповідними написами, цар Аріант своїм першим наказом – кожному скіфу здати по наконечнику стріли – фактично також виставив "громадянський", а не племінний, ценз для незвичайного "перепису", а другим – виготовити з них постійну пам’ятку – надав їй соборного характеру – символу державної єдності. Цим вчинком він ніби поставив підпис під тим "речовим листом", який надіслав скіфський цар Ідантірс Дарію, а складалось воно, як відомо, з птаха, миші, жаби і стріл та супроводжувалося прямою погрозою: “А тобі я пошлю дари замість землі та води, такі, яких ти є гідним, а щодо іншого, про що ти сказав, ніби ти мій володар, я кажу тобі, що ти це спокутуєш” (IV, 127).

Коли Геродот каже, що "царі скіфів, ледве почули слово неволя, страшенно розлютилися” (IV, 128) і фактично цитує слова Ідантірса "моїми володарями я вважаю лише Зевса [Папая], мого предка, та Гестію [Табіті], владичицю скіфів“ (IV, 127), це означає, що Соборний казан, за думкою царя Аріанта, мав втілювати ідею незалежності Великої Скіфії.

Ясна річ, великий казан не міг просто так стояти і чекати туристів з Еллади, “хто його ще не бачив”, за висловом Геродота. Йому належало в самій Скіфії і для всіх скіфів, як степовиків номадів і землеробів, так і лісостеповиків орачів та скотарів, бо він і встановлений був на межі між землями алазонів та скіфів-орачів, в найближчій до неба точці степів [10], виконувати незвичайні сакральні функції, тобто бути об‘єктом священних дій, оскільки він був присвячений Екзампаю. Саме тому Священний казан мав відрізнятись від звичайних своїх похідних аналогів не тільки вражаючими розмірами, вираженими в магічних цифрах (6–600–6), але й своїм застосуванням. Якраз цю вельми потрібну інформацію можна почерпнути з нартівського епосу.

Думку про відповідність даних Геродота сакральній сутності казана чи якоїсь іншої посудини (наприклад, срібного кратера, подарованого Крезом у храм Аполлона в Дельфах) [11] у 600 одиничних об‘ємів підтверджує розповідь, яку наводить Ж. Дюмезіль, спираючись на фольклорні записи про нартівські дзбани для вина (в рос. виданні – кувшини), які замінили античні амфори:

“Дзбани були різної величини. Ті, що побільше, мали власні імена: Вадзамакят, Хямхуа, Авадзакят, Агдзакят. Найбільшим, великим дзбаном вважався Вадзамакят. Він вміщував шістсот звичайних нартівських дзбанів, що використовувалися для води. Вадзамакят був не простим глиняним дзбаном. Він відзначався властивостями, таємницю яких не розкрито і досі. Варто знати, що Вадзамакят виготовляли в особливий спосіб. Як і хто теж невідомо. Вино Вадзамакята мало особливу силу: випивши його, нарти ставали ще більш могутніми Кажуть, що в цей дзбан клали розрубану червону змію. Але, де водиться ця змія, нікому не відомо. Ось ще одна дивна властивість Вадзамакята: скільки не черпай вина з нього, а його не меншало. Все це, зрозуміло, створювало велику славу цьому нартівському дзбану. Якщо нарти поклялись біля нього, то вже так і буде: ніяких поступок! Так, Священний був дзбан Вадзамакят! [12] (переклад тут і далі мій – В.П.

Запис був зроблений в Абхазії, але вважається, що дійшов туди з Осетії, як і інші нартівські сказання, поширені на всьому Північному Кавказі. Він цінний не тільки як етнографічна аналогія. В цьому переказі відчувається жива пам’ять про той же великий ритуальний казан, який перетворився на великий дзбан. Забутим є тільки те, як і ким виготовлявся не простий глиняний, а металевий, хоч і за допомогою глиняної форми, Священний казан (дзбан, баняк) – шестисотник

Ж. Дюмезіль схилявся до думки, що назва дзбана Вадзамакят є спотвореною осетинською назвою зачарованої чаші> Вацамонга – (W)ac(y)amongæ (далі мова піде про цю назву), зближаючи обидві посудини функціонально. Але осетинська назва “amongæ” стосується саме чаші і будь-якої за розмірами, сенс її був прозорий для оповідача осетина, а “абхазька” – виключно найбільшого дзбана, при наявності й інших імен, швидше всього фонологічних варіацій навколо запозиченого слова.

Вважаю, що якраз в іншомовному середовищі, що не раз буває, збереглася саме первинна назва дзбана-казана. Привертає увагу пряма феноменальна подібність імен Вадзамакят і Екзампай, якщо тимчасово відкинути повторювану другу частину “акят” і “пай”. Досить порівняти перший компонент “Вадзам”(з приставним “в”) і скіфське (в грецькому озвученні) “Екзам” – з можливою заміною дзвінкого звука “дз” на звичайний грецький глухий “кс”, щоб у цьому переконатись. В такий спосіб спотворювався індоєвропейський префікс “ad” і втрачалась можливість розпізнавання слова. Неврахування такого нюансу – специфічної огласовки греками скіфських слів – приводило і буде приводити до помилкового тлумачення тих термінів, які вжив Геродот, що переконливо довів відомий осетинський вчений В.І. Абаєв на прикладі питомо скіфського слова gaumvarga – “ті, що обожнюють скот”, недостовірно переданого інформаторами як S k u J a i g e o r g o i – скіфи-георгої (землероби). Крім різниці у вимові приголосних, особливість скіфської мови, донесеної через осетинську, полягала в наявності дифтонгу Æ (æ ), невідомому слов‘янським мовам.

Відтак осетинське Æдзæмпæй в точності відповідає назві річки і місцевості Екзампей/пай, передаючи той її зміст, який криється в нинішній українській формі назви р. Мертвовод. У цьому не важко переконатись, зазирнувши в осетинський словник: Æдзам – 1) мертвий, 2) безмовний, мовчазний; Æдзæмад – мертва тиша; æдзæмæй – 1) не дихаючи, 2) мовчки, тихо; æдзæрæг – 1) безлюдний, неживий, пустельний, незаселений, дикий, 2) пустий 3) запущений, вимерший; æдзæргæ – неживий; æдзæрæг-æмæлæг – ні живий, ні мертвий [13].

Точнішої збірної характеристики краю, ніж у назвах Æдзæмпай (Мертвозем)і річки Æдзæмпей (Мертвовод) дати неможливо. Їх спільна назва є скіфським оригіналом і точним аналогом для сьогоднішнього гідроніма. Отже, гіпотеза про збереження істинної скіфо-іранської назви казана в першому компоненті слова Вадзам / Æдзæм підтвердилась. Тепер можна пояснити, чому і як змінилась і друга компонента “пæй = вода/земля”, яку замінив “акят”.

По-осетинськи: аґ – казан (рос. котел); аґау – котловина; аґауигъд – очаг, казан (котел) і ланцюг (разом взяті); агауиндзæн – балка, жердина над очагом (вогнищем), до якої кріпився ланцюг казана; аґуат – ємність казана, заглиблення у землі для казана; аґуйандзбан (кувшин) ємністю приблизно 9 літрів [14]. Отже, враховуючи передачу гірського кавказького “ґ” як російське “к” та близькість понять і однокорінність термінів аґуат/аґуйан – ємність казана(баняка)/дзбана, все вельми просто: Вадзам-акят – це Æдзæм-казан, що і слід було довести. Адже казан Перемоги свідчив про славу скіфів і віщував смерть ворогам.

Водночас з‘являється підтвердження, що ємність осетинських дзбанів корелюється з ємністю амфор, які находять у скіфських похованнях [15], і була вона близько 9 літрів. В такому разі місткість великого Священного 600-амфорного казана Æдзæмаґуат – 5,4 тонни, значно менше, ніж вийшло у К.Марченка і О.Щеглова. До речі, на Кавказі, зокрема і в Абхазії, досі заривають у землю великі глиняні дзбани місткістю до тонни і більше вина. Так образ скіфського бронзового казана з нартівського епосу сумістився з глиняним дзбаном великої ємності в абхазькому побуті.

Вслухаючись у звучання гіпотетично відтвореного скіфського слова “æдзам”, та його грецької передачі як “ексам”, годі позбутися бажання продовжити індоєвропейські паралелі до знайомого всім examen, з первісним значенням – “зважування, досліджування, випробування,перевірка” [16]. На специфічні осетино-латинські лексичні збіги неодноразово вказував В.І. Абаєв. Та й у давньогрецькій було близьке за звучанням слово – e x a m h c a n e o – “долати труднощі, знаходити вихід” [17].

Тепер звертаюсь до вже згаданої праці Ж. Дюмезіля, в якій він дає порівняльний аналіз осетинського епосу з описаними у Геродота скіфськими звичаями. В уривку, що стосується образу героя нартівського епосу Батраза, зустрічається вельми важлива фраза: "Тільки заради нього піднімається з місця велика зачарована чаша, яка виявляє переможця у змаганні тих, хто розповідає про свої подвиги" [18]. Отже, можна припустити, що великий казан, якраз і виконував функцію ритуального священного екзаменатора для розповідачів про свої подвиги (за умови ототожнення його з великою зачарованою чашею).

У Геродота є одне місце в описі звичаїв скіфів, що наближається за смислом до такого розуміння, хоча прямо про словесне змагання звитяжців він нічого не каже, а роль суддів відводить не кратеру і не келихам, а номархам [19] – управителям окремих адміністративно-політичних областей (царств), з яких складалась велика “федеративна” Скіфія: "Раз на рік кожен правитель області, змішавши вино з водою в кратері дає пити тим скіфам, які повбивали ворогів, а ті, хто цього не зробили, не п‘ють цього вина, але, присоромлені, сидять осторонь: бо для скіфів це найбільша ганьба. А ті, які повбивали дуже багато ворогів, тримають аж два келихи і з обох п‘ють" (IV. 66).

Дослідники, в тому числі й Ж. Дюмезіль, давно помітили, що згадка про кратери для змішування вина не зовсім коректна. Скіфи пили вино нерозбавленим, і посуд для домішки води їм був непотрібний. Вважається, що Геродот автоматично, не замислюючись, написав цю фразу, настільки це було звично для нього і опитуваного ним інформатора з Ольвії. Дуже близьке до дієслова “змішати”, є “сколотити”. Однак маленький нюанс геть міняє суть операції, чого міг і не помітити Геродот, якщо у мові його інформаторів чи перекладачів відбувалось дещо подібне. З‘являється варіант домішки інших компонентів до вина, ніж вода, що могли давати осад, який треба сколотити, перш ніж випити ритуальний напій, крім того, що й самі вина в античний час не проціджувались так ретельно як зараз і мали осад. Тут криється одна з таємниць ритуальної посудини, про що далі.

В звичайних казанах варили м‘ясо тварин, в тому числі жертовних. А от що варили у великому казані, взагалі питання не ставилося. Ж. Дюмезіль тільки зазначає, що: “слово “чаша” (кратер), безумовно, може лише приблизно передавати грецькою мовою потрібне поняття; на скіфському святі була потрібна “велика” спільна посудина того ж розміру, що і “кратер”, але іншого призначення; було б справді дивно, якби на зібранні воїнів почали розбавляти водою напій слави – вино...” [20]. І це при тому, що призначення цього святкування, пиру-бенкету“офіційно засвідчити подвиг, декілька подвигів або відсутність таких за кожним присутнім і встановити таким чином між людьми ієрархію” [21].

Отже, виникає необхідність знайти чіткий ритуально-смисловий і сакральний зв‘язок між чотирма посудинами: “великою зачарованою чашею”, “великим священним дзбаном” в нартівських сказаннях та “кратерами номархів” і “казаном царя Аріанта” у Геродота.

Перший дослідник осетинського епосу Всеволод Міллер ще 1882 року висловив думку, що почесна чаша (кратер) у Геродота була прообразом великої посудини чи великої чаші, яка фігурує в нартівських сказаннях під назвою Narty-amongæ або Wac(y)-amongæ (вже згадуваної) чи просто Amongæ. Назва зачарованої чаші [22] якраз і значить “виявниця” чи “виявниця нартів”. Крім того дієслово “amongæ ” вживається дуже широко і може виступати в ролі іменника “amond”, що значить “щастя, вдача” і в доброму сенсі, і в поганому, як “доля” [23].

Ж. Дюмезіль спеціально звертався до осетинського дослідника К.Є. Гагкаєва, який переглянув фольклорні архіви та надіслав декілька розповідей про зачаровану чашу Амонга. Наводжу чотири їх варіанти зі своїми коментарями та виділенням тих якостей Амонги, які притаманні й великому священному дзбану Вадзамакят, та дають можливість простежити паралелі між ними і великим казаном Æдзампæй: "Амонга – інколи просто чаша, яку піднімали на пирах [24], проголошуючи тости. В деяких варіантах це велика посудина, завжди наповнена кращими напоями, коли вміст її закінчувався, вона в невідомий спосіб сама по собі наповнювалась так що нарти ніколи не залишались без чудового напою" (№1) [25].

Одна з ознак Священного дзбана – невичерпність, як бачимо, вже засвідчена. Кожна релігія прагне до прояву дива. Міняються назви, ритуали, але залишається властивість. У християнських храмах зберігся обряд причастя вином, яке дають навіть дітям (це вино – кагор, про що мова піде далі), але водночас згідно з новими уявленнями з‘являються “вічно плачучі” ікони, оскільки підносяться, освячуються, обожнюються вже не мужність і хоробрість, а смиренність і покора. Не справа в тому, яким чином такі дива забезпечуються, головне – прилучитися за допомогою якоїсь ознаки до божественної вічності.

"В деяких випадках Амонга – ківш з сімома відмітками. Зазвичай ніхто, окрім Хамица не міг опорожнити його більш ніж на три ділення. Нарти користувались ним тільки самі  і показували його лише тим, кого вважали рівними собі"(№2)[26]. Тут простежується чіткий зв‘язок між тим, скільки хто може випити, і його “славою” – пряма кореляція з даними Геродота про визначення героїв серед всіх воїнів, тобто їх суспільно значимого місця. Ковшем черпали вариво із звичайних казанів, але могли черпати й кріплене вино з великого ритуального казана.

"Нарти клялися іменем своєї Амонга,  тому її інколи називають Ardamongae – “виявниця клятви”. Коли вони мали сумнів у чиїхось словах, то запрошували його випити з Амонга, і якщо слова промовця були правдиві, він випивав вміст чаші до дна, а якщо ж брехав – рідина закипала і переливалася через край" (№3) [27]. Вельми характерний вираз “їсти клятву” нагадує про зв‘язок з поїданням м‘яса жертовної тварини. В українській мові дещо подібне відчувається при співставленні слів “обід – обітниця”. Закипання рідини – також важлива ознака, що веде швидше до металевих казанів, ніж до глиняних дзбанів, крім того йдеться про спеціальне випробувальне вино підвищеної міцності. Призначення казанів звичайних і казана надзвичайного тут переплітаються в словесній сакральній формулі. Факт присвяти царем Аріантом великого казана Æдзампæй якраз і означає, що цим ім‘ям могли “клястися”, як щойно описано і стверджується в розповіді про Æдзæмаґуат.

"Чашею Амонга користувались на пиятиках, де збирались або декілька великих героїв, або весь нартівський народ і на яких відбувались змагання в розповідях про подвиги. Коли розповідь була правдива, рідина піднімалась і переливалася через край, а коли ж була брехливою, нічого не відбувалось" (№4) [28]. Правда і брехня за наслідками в останніх варіантах помінялись місцями, але це не істотно. Важливіше визначення масштабів дійства, сукупності зібраних людей. Біля великої чаші збирались “або декілька героїв”, зрозуміло, в присутності великої кількості “не героїв”, що точно відповідає розповіді Геродота про регіональні “пири-випробування”, або “весь нартівський народ” – а це вже могло стосуватись і скіфів, що збирались у священній місцевості біля великої ритуальної чаші-казана Едзампай / Æдзæмаґуат.

В останній розповіді нема поняття “закипати”, але йдеться про підняття і переливання через край рідини, що відбувається при нагріванні. Для підтвердження не випадковості мотиву “закипання” даю інший уривок, в якому героями виступають дві дійові особи нартівського епосу – Сасрикво і Цвиц. Останній просив виділити йому долю при розподілі майна, і зустрівши нерозуміння та навіть насмішки, каже: "– Нехай буде по-твоєму. Але, якщо ти мужчина, давай поб‘ємось об заклад: поставимо поруч два казани, які вміщують по 100 мисок води. Хай кожний розкаже про свою славу. І тоді побачимо, чий казан закипить, чия слава вище! [29]

Зв‘язок “слави” з “закипанням” сформульовано гранично чітко. Зрозуміло, тут йдеться про звичайні за розмірами казани хоча б тому, що їх два і вони не мають імен, а в них наливають воду, а не вино. Але характерна вказівка на об‘єм: 100 мисок – теж сакральне число, як і у випадку з кратером Павсанія, в 6 раз меншого за казан царя Аріанта. Крім того, важливо, що місткість звичайних казанів мірялась не дзбанами чи глеками, а мисками на їдоків.

Повертаючись до трактування Геродотових слів про кратери (чаші) номархів, треба сказати, що викладений і обґрунтований на підставі нартівського епосу “винний” варіант призначення казана царя Аріанта цілком новий, може дещо й несподіваний, особливо щодо кип‘ятіння вина з різними домішками, навіть з розрубаною змією. Справа в тому, що Ж. Дюмезіль, книжку якого я так щедро використовував, у двох спеціальних її розділах “Чаша номарха і Нартамонга” і “Скіфські напої” прямо такого висновку не робить. Він тільки констатує, що в різних текстах мова йде поряд з чашею Амонга і “про казан”, і про “ківш”, та згадує в цьому зв‘язку богів Індру й Одіна та їх аксесуари, а не Арея та переможні військові бенкети з розповідями про добуту славу.

Зрештою, коли об‘єм казана зазначений в амфорах, то ж, мабуть, і міряли його не водою, а таки вином. Щоправда, теоретично можливий і “пивний” варіант, оскільки в осетинів дуже поширеним напоєм, крім вина, було пиво, яке справді варилось у казанах, що дуже цінувалися, заміняючи навіть гроші. Такі казани були родинними дорогоцінностями і передавались у спадщину від батька до сина. Громадський казан зберігався у святилищі й під час свят обслуговував цілий аул або й декілька сусідніх аулів [30]. В нартському епосі згадується напій із зерна, а в одній з розповідей навіть йдеться про демонологічний образ, пов’язаний з чарівною чашею: "Володар зернових ховається у чарівній чаші …" [31].

Осетинська національна назва пива æluton, в дігорському діалекті, що вважається найближчим до скіфської мови, ilæton [32]. Слово це мало три значення: “пиво особливої варки”, “густе пиво”, “пиво, в якому виварені курдюки чи м‘ясо”. Ж. Дюмезіль зазначає, що пиво було відоме навіть хеттам, його добре знали західні індоєвропейці, а наведена вище назва зафіксована від Скандинавії та Прусії до Кавказу.

Скіфи, ясна річ, теж могли знати про пиво і варити його з ячменю, хоча прямих даних про це нема ні у Геродота, ні в інших античних авторів. Крім того, казан з пивом навряд чи був би сакральним об‘єктом. “Напоєм слави” все ж таки було вино. Судячи з численних амфор, якими всіяні землі Великої Скіфії – України, дефіциту в ньому її мешканці не відчували.

Звичайно, найпростіше було б дотримуватися чисто “жертовної” версії, вказуючи на відмінність у призначенні еллінських кратерів, металевих і керамічних, часто з чудовими розписами на міфологічні теми, та виключно металевих казанів з досить простим орнаментом, хоча і ті, і інші використовувались у ритуальних дійствах, а останні формою були схожі на перші. Справді, знайдені археологами казани, як правило, закопчені знизу, а в середині, на їх дні, знаходять кістки різних тварин – залишки тризни. Було б помилкою думати, що вони використовувались тільки на похоронах, а після цього їх клали в могилу. Навпаки, казан супроводжував того, кому він належав чи не все життя, і без нього хазяїн не міг обійтися навіть на тому світі. В казанах готувалася не буденна їжа, а ритуальна страва. Тому вони мали не лише утилітарне призначення, але й виконували певні суспільні і сакральні функції за різних нагод, у тому числі під час календарних свят.

Ось як Геродот описує звичайний обряд при такій нагоді: “Жертвоприношення всі вони роблять однаково під час усіх свят у такий спосіб. Жертовна тварина стоїть із двома зв‘язаними передніми ногами, а жрець позаду від тварини тягне за кінець мотузки, перекидаючи тварину. Коли та падає, він звертається до божества, якому приносить жертву, а потім обкручує навколо шиї тварини зашморг, устромляє в нього ціпок, крутить у всі боки і так задушує, не запалюючи вогню, не посипаючи борошном і не роблячи зливань. І коли він вже задушить тварину і обдере шкуру, починає куховарити. (IV. 60)

Зрозуміло, що природні скотарі, сини степу, у відомих нам з музеїв звичайних казанах типу великих баняків, в яких ще донедавна готувалася страва на ціле село у храмовий день, варили жертовних тварин, а не розбавляли вино, про що прямо сказано у Геродота, хоч вони своєю формою нагадували йому саме кратери: "Оскільки в скіфській землі не вистачає дров, то тамтешні мешканці вигадали ось що, щоб варити м‘ясо. Коли вони остаточно обдеруть шкуру тварини,  знімуть м‘ясо з кісток, потім, якщо вони мають казани, а тамтешні казани дуже нагадують лесбоські кратери, лише вони далеко більші за них, кидають в них м‘ясо і після цього розпалюють під казаном кістки жертовних тварин і варять м‘ясо. Але коли вони не мають казанів, то закладають усе м‘ясо в шлунки тварин, наливають туди води і під шлунками запалюють кістки [33]. Вони горять дуже добре, а в шлунках уміщується все м‘ясо без кісток. І в такий спосіб сам бугай варить своє м‘ясо, а також і всі інші тварини кожна варить своє м‘ясо. Коли звариться м‘ясо, тоді той, що приносить жертву, як присвяту богові, кидає перед собою якусь частину м‘яса і тельбухи. Приносять вони в жертву й інших тварин, і переважно коней”. (IV. 61).

Отже, коли скіфи не мали казанів, то використовували описаний спосіб приготування обрядової жертовної їжі. А коли мали, то, зрозуміло, готували в казанах. Хто ж проводив цей обряд і займався водночас куховарством? Перекладач вжив слово “жрець” щодо того, хто виконує обряд жертвоприношення разом із жертводавцем. Ж. Дюмезіль нагадує про слово “кувд”, яке означає в осетинській мові одночасно як пир, так і молитву, й таким чином, поєднує світське і релігійне свято. Вірогідно, подібне спостерігалось і в скіфській мові.

Це слово і близькі до нього інші слова заслуговують на особливу увагу, бо розкривають сутність і того, про що тут іде мова, і того, що відбувалось біля священного казана Æдзæмаґуат: куивд – 1) молитва, 2) пир, бенкет, торжество, масове гуляння, 3) трапеза; куивддон – місце молитви, жертвоприношення, де проходили “куивди”; куивддзау – учасник “куивди”; кувæдон – святилище, місце, де віруючі молились і виконували релігійні обряди (в тому числі жертвоприношення. – В.П.); кувæггаг – перший бокал або ріг з напоєм, що передавався старшим молодшому після виголошення тосту; кувинаг – святковий пиріг, шашлик, напої; кувин – молитися, виголошувати молитву, кланятися, нахилятися [34].

М. Фасмер дає пояснення слова “колдун” [35], спираючись на прибалтійські і германські мови. Так, в сер.-в.-нім. діалекті kaldune означає “тельбухи”. Таке значення походить від сер.-лат. Calduna – “теплі нутрощі щойно забитої тварини”. А це якнайкраще відповідає вищенаведеному повідомленню Геродота про підкидання тельбухів щойно вбитої жертовної тварини жертводавцем угору, тобто процесу колдування чи кувдовання, ритуальної дії й молитви. Так індоєвропейські глоси [36] розкривають сенс явища, витягаючи його з мороку невідомості.

З наведених цитат та міркувань щодо призначення кратерів і казанів, винного і жертовного варіантів може скластися враження, що конче треба обирати або одне, або друге. Але можна й уявити собі, що скіфи, зібравшись на "загальнонаціональне державне" свято, пили якраз з єдиного великого казана, або, краще сказати, великої соборної чаші, особливе ритуальне вино як причастя до “слави”, а закусували м‘ясом жертовних тварин, приготовленим у своїх звичних (регіональних) казанах, привезених із собою. Таким чином, дослівно “їли клятву”, як нарти, випивши з чаші-амонга.

Можна також припустити, що саме біля цієї великої Священної (зачарованої) Чаші вироблялась загальнонаціональна політика скіфської держави, стратегія поведінки царів і воїнів, укладались міжнародні договори або оголошувався стан війни. Недарма ж сказано у скіфсько-осетинському епосі про Священний дзбан: "Якщо нарти (скіфи) поклялись біля нього, то вже так і буде: ніяких поступок!".

Коли греки з найвіддаленіших земель свого розселення по берегах Понту Евксінського, як от з Херсонесу Таврійського, посилали довірених осіб у Дельфи, аби вислухати думку оракула і відповідно коригувати свою поведінку, в тому числі й щодо оголошення війни, то для скіфів таким центром мав бути Екзампай – географічний і культовий центр їх держави Великої Скіфії–України.

Там, біля постійного пам‘ятника, що мав символізувати державну єдність великого скіфського народу, всіх його складових від царських скіфів, скіфів-орачів і алазонів до гелонів, борисфенітів, калліпідів і кочовників, завжди мали бути скіфські жерці, що не тільки гадали й прорікали, лікували і знахарювали, але й берегли таємницю приготування особливого священного напою – “чарівного” вина у великій чарі. Зв‘язок цих слів невипадковий [37], це відлуння і свідчення присутності наших предків на святах в Æдзæмпæї.

Слід звернути увагу ще на одну важливу деталь з процитованої на початку новели з нартівського епосу, яка прямо вказує на зв‘язок між великим казаном, скіфськими звичаями і Священним дзбаном: "Кажуть, що в цей дзбан клали розрубану червону змію. Але, де водиться ця змія, нікому не відомо". Одразу виникає асоціація: символ медиків – чаша, ніжка якої обвита змією, а голова її – над чашею, ніби в момент збирання зміїної отрути, що водночас є й ліками. Але червона змія серед багатьох інших є винятком. Це відома мідянка, досить велика, розміром від 75 см до 1 м, яка й досі живе в українських степах і не є отруйною.

В “Скіфському логосі” Геродота нічого не сказано про зв‘язок між ритуальним казаном і зміями. Однак в енциклопедичній праці “Природна історія” Плінія Старшого, римського автора, там, де він дає географічний опис Північного Причорномор‘я та його фауни, читаємо: "Скіфи розрубують голову змії поміж вух, щоб вийняти камінець, котрий, як кажуть, вона ковтає з переляку. Інші використовують всю голову. Зі змії виготовляють пігулки, які греки називають теріаком... Ці пігулки використовують для багатьох ліків [38]. 

Але коли робили пігулки, то могли й використовувати змій для приготування у великому чані такого священного вина, яке “мало особливу силу”. Недарма ж в осетинській розповіді пояснюється, що “випивши його, нарти ставали ще більш могутніми”. Важко сказати, чи могли додаватись, крім розрубаних змій, і різні степові лікувальні трави, які треба було варити, довівши розчин до кипіння. Принаймні, цілющі степові трави були широковідомі в усьому античному світі. “Скіфи лікують рани скіфською травою”, – каже Пліній, і додає: “По всьому світу заради здоров‘я людей розвозять скіфську траву...” [39].

Виходить, однак, що скіфи винайшли спосіб приготування “священного вина”, виварюючи з нього воду замість того, щоб її домішувати [40]. А осетини (дігорці), як нащадки скіфів, зігнані вітрами історії з рідних українських степів, забули тільки, де водяться особливого кольору червоні змії, але завжди пам‘ятали про те,що їх розрубували і кидали у казан (дзбан) , та ще й розказали про це абхазам.

У розділі “Скіфські напої” Ж.Дюмезіль вказує на вид вина, про який часто йдеться у нартівському епосі. На спільних пирах чаша Нартамонга наповнювалась винятково міцним напоєм під назвою rong, рецепт якого втрачений. До речі, англійський гарячий напій з рому чи коньяку, змішаного з водою і цукром, має дуже близьку назву grog (ґроґ), навряд чи випадкову – осетини не раз вказували на ряд англо-осетино-скіфських мовних паралелей. В.І. Абаєв запропонував цікаву етимологію назви напою rong через північноіранську форму frana, відповідну санскритській prana – “дихання, життєва сила”, інакше кажучи “дух”. На жаль, він не знав прямих українсько-санскритських відповідників і подав вираз “духовитый”, а йдеться ж про “пряний” або “духмяний” напій. Назва його перейшла до сусідніх з осетинами кавказьких народів і означає “медове вино”, тобто “медовуха”. Отже, мед – додатковий компонент при виготовленні чарівного вина – скіфського ґроґу.

Всі ці аргументи підтверджують думку про приготування традиційного священного напою у великому соборному казані царя Аріанта з відповідним ритуалом його розливання і пиття. В той же час м‘ясо жертовних тварин у готувалось у звичайних казанах. Скіфи пам‘ятали про необхідність поєднання, як тепер кажуть, випивки і закуски, і на тому світі, коли в царські могили за народними звичаями й віруваннями клали численні амфори з вином та казани із залишками тризни, черпаком та виделкою.

Зрештою, не може залишитися поза увагою ще один пасаж Геродота на тему різних способів вживання вина з ритуальною метою: "Коли скіфи складають угоди з клятвами, то роблять це в такий спосіб: наливають у великий глиняний глек вина і змішують його з кров‘ю із стегон обох, що складають угоду. Так роблять вони, злегка надрізуючи тіло вістрям або дряпаючи ножем. Потім занурюють у глек меч, стрілу, сокиру і дротик, і, зробивши це, кажуть багато молитов і нарешті п‘ють із глека і ті, що складають угоду, і найзнатніші з тих, що їх супроводжують. (IV. 70)

Цей уривок трактують виключно у зв‘язку з обрядом побратимства, добре відомим і засвідченим мистецькими зображеннями на золотих бляшках з курганів Солоха та Куль-Оба, де два скіфи п‘ють з одного ритона [39].

Все виглядає логічно. Але обряд побратимства міг здійснюватись і в Екзампаї в присутності численних і поважних свідків, жерців, військових вождів, отаманів. Звідси недалеко й до думки про розширене поняття військового побратимства, закріплюваного на царських скіфських як на пізніших княжих пирах-бенкетах. Отже, фраза Геродота “складають угоди з клятвами” може стосуватися і внутріполітичних акцій, наприклад, укладання міжетнічних союзів у поліетнічній країні, і скіфської зовнішньої дипломатії, хоча б договорів з найближчими сусідами – агатірсами, неврами, меланхленами, сарматами, фракійцями тощо, та гіпотетично подібного й необхідного ритуалу клятви при цьому, за винятком хіба змішування крові.

З розповідей Геродота відомо про переговори з названими народами на предмет участі у війні проти війська Дарія та нараду їхніх царів, що могла проводитись саме в центрі Скіфії Екзампаї. Якщо подібна ситуація і не повторювалась у наступних століттях достеменно, то й інших приводів для переговорів, коли війни були способом існування, очевидно вистачало. І не обов‘язково скіфи їздили по сусідах, могло бути і навпаки.

Крім клятви царським вогнищем (очагом), вже згадуваної, в такій ситуації могли використовуватись і щойно описані елементи – занурення різних видів зброї у вино з урочистим його розпиванням у присутності найзнатніших учасників переговорів та укладання договорів. Варто нагадати хоча б клятву, яку давали воїни князя Святослава тавроскіфа (за грецьким означенням) на переговорах з візантійськими послами: “Якщо ж не дотримаємось ми чогось із сказаного раніше, нехай я і ті, хто зі мною, будемо прокляті від бога, в якого віруємо, – від Перуна і Велеса, бога скота, та будемо жовті, як золото, і хай посіче нас наша власна зброя! [40]Можна припускати, що подібними словами клялися й скіфські царі чи посланці-дипломати, оскільки, на думку дослідників, Арей виконував функції як бога бурі й грози Перуна, так і “скотьєго” бога Велеса [41].

Таким уявляється особливе призначення великого скіфського казана царя Аріанта – не був він найбільшим баняком у Великій Скіфії, а служив Священним соборним (загальнонаціональним) чаном.

Останнє дискусійне питання пов’язане як з ритуалами, так і з розмірами унікального казана, зокрема з товщиною його стінки та шириною верхнього бортика. Звернення до нартівських осетинських джерел і тут не тільки оживило картину, а й навело на практичні висновки. За спостереженнями В.І. Абаєва, які стосуються характеру змагань у танцях між нартами: “Треба було протанцювати по краю великої чаші, наповненої пивом, без того, щоб чаша хоча б трохи похитнулася” [42]. Вже сам подібний міфологічний мотив міг народитись якраз у зв‘язку з існуванням великої чаші-казана царя Аріанта, що мала якраз досить широкий край – 11,6 см, достатній для ступні танцюриста, і масу, щоб його вага не привела до зміщення центру загальної ваги і перевертання. У випадку з казаном в Екзампаї більша загроза була в тому, щоб не звалитися в доведене до кипіння спеціально приготоване ритуальне вино [43].

Отже, Геродот навряд чи помилявся, кажучи про 6 дактилів-пальців. Але найвірогідніше, що розмір цей стосувався саме краю казана, його бортика, оскільки розігріти на вогнищі з хмизу і кісток бронзову посудину з 5,4 тоннами вина можна було б, коли товщина її стінки, за вимогами теплопровідності, не перевищувала » 1,4 см – подвійну товщину відомих на сьогодні казанів. Чим більший був діаметр казана, тим ширшим робився бортик, який виконував функції ребра жорсткості. Проведені з врахуванням цього підрахунки дали цілком реальні результати: зовнішній діаметр казана » 2,33 м, висота »  2,17  м, вага » 2,8 тонни, кількість усіх скіфів, які здали по наконечнику » 630 тис. чоловік, серед них воїнів » 315 тис. чоловік, з них номадів » 100–160 тис. чоловік. Все ж населення Великої Скіфії становило »  1,6 млн. чоловік.

 1. Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа. Изд-во “ИР”, – Орджоникидзе, 1980. – С. 19). На Кавказі слово “нарт” має значення “герой”. Існує декілька пояснень цього терміну. За однією з них основою його є давньоіранське слово “нарт” у значенні “мужчина”. У Геродота згадуються скіфські жерці “енареї” (Геродот. Історії, IV, 67). Іранське (скіфське) а-нар, а-наріа, означало "не мужчина”.
 2. Сказания о нартах. – М.: Советская Россия, 1978.
 3. Там же, коментарі. – С. 493-494.
 4. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. – М.: Наука, 1990. – 230 с.
 5. Геродот. Історії в дев‘яти книгах. Переклад А.О. Білецького – К.: Наукова думка, 1993.
 6. Марченко К.К., Щеглов О.М. До Геродота, IV, 81. //Археологія №3, 1989. – С. 117-121.
 7. Там же. – С. 121.
 8. Доватур А.И, Каллистов А.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. – М.: Наука, 1982. – Коментар 490. – С. 322.
 9. Там же. – С. 6-7.
 10. Петрук Володимир. Велика Скіфія–Оукраїна. – К.: Спалах, 2001. – С. 58, 11-115.
 11. Геродот. І,51.
 12. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты.. – С. 179.
 13. Ирон-уырыссаг дзырдуат. (Осетинско-русский словарь). – Орджоникидзе, Цж гат Ирыстон чингуыты рауыгъдад, 1962. – С. 17.
 14. Там же. – С. 16.
 15. Привалова О.Я., Зарайская Н.П., Привалов А.И. Двугорбая могила. В кн.: Древности степной Скифии. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 174–177. Середня ємність знайдених 19 амфор – 9,73 л.
 16. Словник іншомовних слів, – К.: Головна редакція УРЕ, 1964. – С. 233.
 17. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. Составитель И.Х. Дворецкий. – М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1958. –Т. 1. – С. 559.
 18. Дюмезиль Ж.. Скифы и нарты. – С. 14.
 19. “Ном” – по-грецьки n o m o V від n o m e w – в первинному значенні пасовище, вигін, у Геродота – адміністративно-територіальна одиниця, провінція, на чолі якої стояв “начальник округу” – номарх. Дуже важливий висновок, який з цього роблять: очевидно, Скіфія поділялась за територіальним принципом, а не за племінним, хоча розміри округів могли бути різні. (Див.: Доватур, Каллистова, Шишова. Народы…, коментар 396. – С. 300).
 20. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты, – С. 174.
 21. Там же. – С. 175.
 22. Вважаю дуже характерним, що в українській мові слова “зачарована”, “чарувати”, “чари” походять від “чара” (зменшене – чарка), що відповідає тому призначенню, яке мала велика скіфська чара , тому вираз “зачарована чара” звучить як тавтологія.
 23. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты, с.175. Пор. також вислови: випити чашу до дна, пити гірку чашу тощо.
 24. Свідомо вживаю замість прийнятого пізніше українською мовою “бенкет”, слово з княжого лексикону “пир”, яке походить від грецького “p u r p u r o V “ – полум‘я, вогонь, в тому числі жертовний, погребальний і небесний, а також пасія, пристрасть (див.: Давнегреческо-русский словарь. –Т. 2. – С. 1442). Зв‘язок між вогнем і спиртними напоями чітко простежується у назвах “горілка”, “вогненна вода” тощо. На скіфських пирах, як і на осетинських, мали “горіти серця, палати душа”.
 25. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты, – С. 176.
 26. Там же.
 27. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты, – С. 176.
 28. Там же.
 29. Там же. – С. 36.
 30. Доватур, Каллистов, Шишова. Народы…, коментар 488. – С.  321.
 31. Дюмезиль Ж.. Скифы и нарты. – С. 184. (?)
 32. Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. – М.: 1973. –Т. І. – С. 129-130.
 33. Саме на це звернув увагу Іван Франко і вказав, що у гуцулів зберігся спосіб приготування їжі подібний до описаного Геродотом, але вони та, мабуть, і скіфи, кидали розпечене каміння у страву, а не палили вогонь під шлунком, який би просто згорів.
 34. Осетинско-русский словарь. – С. 234, 236. В поданих словах я замінив російську літеру “ы” на українську “и”, значно ближчу за фонетичним звучанням. У граматичному додатку вказано, що “ы” треба читати як ледь чутний звук подібно до слова Дніп(и)р.
 35. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – М.: “Прогресс”, 1986. –Т.  2. – С. 287–288.
 36. Слова, які потребують тлумачення, для чого створюються глоссарії – тлумачні словники.
 37. Подібного зв‘язку, наприклад, між “стопкой” і “волшебным вином” не спостерігається, смисл розпадається: інша мова, інший історичний контекст.
 38. Скржинская М.В. Северное Причерноморье в описании Плиния Старшего. – К.: Наукова думка, 1977. – С. 108, ХХІХ, 69-70.
 39. Доватур, Каллистов, Шишова. Народы…, коментар 428. – С.306.
 40. Сахаров А.П. Дипломатия Святослава. – М.: Международные отношения, 1991. – С. 212.
 41. Доватур, Каллистов, Шишова. Народы…, коментар 400. – С. 301.
 42. Сказания о нартах. – С. 40.
 43. Петрук Володимир. Велика Скіфія–Оукраїна. – С. 26-40.

ПАМ’ЯТЬ СТОЛІТЬ, № 2(41), 2003 р.

На головну сторінку